metaliiiii.fw

 

NE ubacivati:
Alat;
Žica;
Kraće cijevi;
Čelične trake;
Metalne tube;
Metalnu cjevovodnu armaturu;
Ostale metalne predmete;
Ambalaža boja, lakovai sprejeva.


PREDNOST RECIKLIRANJA METALA

Smanjenje emisije štetnih tvarii plinova;
Štednja vrijednih prirodnih resursasirovina i ruda te očuvanje okoliša;
Smanjenje zagađenja zraka;
Metale poput aluminija i čelika moguće je reciklirati iznova veliki broj puta.

VODE

Recikliranjem metala uštedi se 40% vode.

ENERGIJE

Recikliranjem metala uštedi se 85% energije.

ALUMINIJSKIH LIMENKI

Brazil reciklira 97% aluminijskih limenki.


Tetrapak se sastoji od:
Tetrapak se sastoji od: papira, plastike i aluminija.
Svaki kilogram recikliranog papira znači 4kg manje stakleničkih plinova u atnosferi, a znana jest činjenica da jedna tona prikupljenog papira spašava 17 stabala.

Recikliranjem 1 kg aluminijskih limenki možemo sačuvati: 8 kg rude (boksita), 4 kg hemijskih produkata, 14 kW električne energije.

Recikliranjem čelika smanjujemo veličinu odlagališta otpada, pridonosimo očuvanju okoliša te štedimo vrijedne prirodne resurse – rude.