post-eco-2

MISIJA

Uspostavljanje ekonomski i ekološki odgovornog sistema za iskorištenje ambalažnog otpada i reciklažu, a u skladu sa zakonskim propisima i Pravilnikom Ministarstva za turizam i okoliš FBiH, te isticanje važnosti i jačanje javne svijesti o značaju ovoga procesa za ekonomski i ekološki ambijent u BiH.

 

VIZIJA

EKO ŽIVOT d.o.o. Tuzla stvara uvjete i nastoji da postane lider u pružanju najkvalitetnijih usluga korisnicima u oblasti upravljanja ambalažnim otpadom i da opravda povjerenje za ispunjenje propisanih ciljeva. Usluge najvišeg kvaliteta i vrijednosti obezbjeđujemo vodeći računa o potrebama svih korisnika i društvene zajednice u cjelini. Odlučni smo za poduzimanje mjera za smanjivanje, ponovno iskorištavanje i recikliranje ambalaže i ambalažnog otpada, kao jedne od strateških odrednica održivog upravljanja prirodnim resursima i zaštite okoliša.