Screenshot_35
November 11, 2015 Novosti, Projekti No Comments

N
ačelnik općine Travnik, Admir Hadžiemrić, direktor  Javnog komunalnog preduzeća iz Travnika, Kemal Baltić i direktorica Eko života – ovlaštenog operatera sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom, Lidija Tomić, održali su u petak 6.11. sastanak na temu uspostavljanja saradnje u oblasti zbrinjavanja i upravljanja ambalažnim otpadom.

Dogovoreno je postavljanje 10 zelenih otoka odnosno kontejnera za selektivno odlaganje otpada, edukacija najmlađih i jačanje njihove svijesti o značaju očuvanja okoliša i selektivnom odlaganju otpada.
Screenshot_36

U veoma konstruktivnom razgovoru definisani su prvi koraci a svi detalji oko usluga prikupljanja, preuzimanja, sortiranja, baliranja, transporta, iskorištenja i recikliranja ambalažnog otpada biće naknadno definisani ,naravno u skladu sa postignutim dogovorom.

Written by Admin