Untitled-11.fw

NE ubacivati:
TetraPak (mlijeko ili napitak);
higijenski papir;
kesica od grickalica ili kafe;
ugljeni ili indigo papir;
prljavi ili zauljeni papir;
pelene;
masni papir ili plastificirani papir;
kontaminirani medicinski papir;
papiri koji su bili u neposrednom kontaktu sa hemikalijama.


ZAŠTO RECIKLIRATI PAPIR?

Odvojenim sakupljanjem papira i recikliranjem istog:
Čuvamo šume ;
Ne zagađujemo vodu;
Štedimo energiju i prirodne resurse;
Smanjujemo količinu otpada na odlagalištima i deponijama.

OTPADA

Papir čini 30% otpada u domaćinstvu.


Za proizvodnju jedne tone papira potrebno je:

– četiri stabla
– 200 000 litara vode
– 4600 kWh energije


Za proizvodnju jedne tone recikliranog papira:

– nije potrebno niti jedno stablo
– 160 litara vode
– 2400 kWh energije