environment

NAŠU DJELATNOST VODIMO U SKLADU SA PROPISIMA I ZAKONIMA ISPOD:

Zakon o zaštiti okoliša (Sl. Novine FBiH 33/03)

Zakon o upravljanju otpadom (Sl. Novine FBiH 33/03)

Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom (Sl. Novine FBiH br. 88/11, 28/13)

EU Direktiva o ambalazi i ambalaznom otpadu