Screenshot_28
August 21, 2015 Projekti No Comments

R
ealizacija nagradnog konkursa za izradu najboljeg idejnog rješenja uređenja Sonog trga- Uspostavljanje infrastrukture za odlaganje otpada

S tim u vezi, komisija za selekciju i odabir prijava jednoglasno je donijela odluku o proglašenju pobjednika ovog Konkursa. Učenica JUMS Građevinsko-geodetske škole Tuzla Emina Čičkušić, pobjednica Nagradnog konkursa –Uljepšajmo zajedno Soni trg, je u u sklopu svog projekta detaljno priložila nacrt Trga kao i prijedlog odnosno raspored postavljanja kanti za odlaganje otpada.

Screenshot_29

U suradnji sa Službom za komunalne poslove Grada Tuzle, JKP „Saobraćaj i komunikacije“ Tuzla i JKP „Komunalac“ Tuzla implementiran je projekat po idejnom rješenju Emine Čičkušić. Najiskrenije se nadamo da će sada omladina koja boravi na Trgu ali svakako i oni koji su u prolazu, ambalažu odlagati u zato predviđene kante kako ne bi ubuduće bili svjedoci nagomilavanja otpada u centru naše Tuzle.

Written by Admin