Novosti

Predhodnih dana instalirani su Zeleni otoci u centralnom dijelu grada. Instalacijom Zelenih otoka stekli su se uslovi za selektivno odvajanje otpada na mjestu nastanka. Eko život d.o.o. Tuzla je uzeo na sebe obavezu da sav prikupljeni otpad pošalje na reciklažu i na taj način spriječi deponovanje otpada na deponiji i njegovo ponovno iskorištavanje. Ovo je

Opširnije

Nakon prvih postavljenih reciklažnih kanti i kontejnera, te praćenja frekventnosti istih, postavljene su još dva punkta. U užem dijelu grada blizu ugostiteljskih objekata. Shodno potrebama i frekvencijama određenih materijala kante i kontejneri biti će pomjereni. “Treba uzeti u obzir mogućnosti i okolnosti J. P. Vodovod Komunalno Posušje, a dakako i stjecanje navika stanovništva. Dečki iz

Opširnije

Sumirali smo isporučene količine za drugi kvartal gdje je Eko Stojkić d.o.o. Tomislavgrad isporučio sledeće količine otpada: -staklo *10 tona; -plastika *20 tona; -papir *50 tona. U trećem kvartalu planiramo realizaciju projekta “Zeleni otoci u Tomislavgradu” koji zajedno radimo sa gradskom Upravom Tomislavgrad. Planirani projekat se odnosi na instalaciju Zelenih otoka u centralnom dijelu grada,

Opširnije

U toku današnjeg dana boravili smo u prostorijama JKP Čistoca d.o.o. Cazin i tom prilikom potpisali Ugovor o donaciji i Zapisnik o primopredaji 25 kanti od 250l čija će namjena biti prikupljanje stakla. U 2019. godini potpisan je Ugovor o međusobnoj saradnji i uvođenju JKP Čistoca d.o.o. Cazin u sistem upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

Opširnije

 Odrađen prvi Eko dom U partnerstvu i suradnji s J. P. Vodovod Komunalno Posušje i Eko života Tuzla pokrenut je projekt Eko dom. U subotu je pokrenuta realizacija prvog Eko doma, a danas završena. Cilj projekta jeste pomoć i educiranje građana upravljanjem otpada shodno mogućnostima koje trenutno postoje u BiH. Projekt ima i socijalne dimenzije,

Opširnije

Osvrnete li se oko sebe, začas ćete nabrojati dvadesetak predmeta koji sadrže plastiku Plastika je praktična, ali su posljedice njene upotrebe razorne, jer zbog potrošačkog mentaliteta plastični se predmeti lako odbacuju i zamjenjuju novima. Pritom se stvaraju velike količine otpada Velikim dijelom plastični otpad nekontrolisano se odbacuje i truje okoliš jer plastika se u prirodi

Opširnije

Udruženje građana „Multi“ u okviru projekta „Let’s do it Tuzla“ uredilo je igralište u Tuzlanskom naselju Stupine. U ovoj akciji je učestvovalo trideset volontera. Uz podršku Eko života, Vijeća mladih Grada Tuzla, ali i drugih partnera i prijatelja projekta mladi su prefarbali klackalice, ljulje, vrtuljak, postavili nove klupe i kante, zasadili cvijeće, uklonili otpad i

Opširnije

Postavljeni prvi kontejneri i prve kante za selektivno razdvajanje otpada (plastika i staklo) “Prije svega želim izraziti zahvalu gospodi, Boji Poliću i Branku Miličeviću koji su izdvojili svoje vrijeme za instalaciju prvih kontejnera i kanti. J. P. Vodovod Komunalno Posušje i Eko život Tuzla u suradnji s Apollom i drugim partnerima nastojati će, shodno svim

Opširnije

Danas smo boravili u gradu Neum i tom prilikom smo upriličili sastanak sa JKP Neum i njihovom direktoricom g.đom Ljubom Golužom. Povod sastanka je potpisivanje Ugovora o međusobnoj saradnji i pomoći od strane Eko života za uključivanje JKP Neum u sistem upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom u Federaciji BiH. Razmijenili smo lična iskustva sa terena

Opširnije

Pretplatite se na naš newsletter!

Prijavite se i primajte obavijesti o stanju okoliša i upravljanja otpadom!

dev