PROJEKTI

Direktor J.P. Vodovod Posušje d.o.o., Frano Lebo i direktor Eko života d.o.o., Jasmin Osmanović potpisali su u svibnju ugovor o suradnji kojim se u Posušju uspostavlja sustav reciklažnog dvorišta i kanti za razdvajanje otpada u prometnijim posuškim ulicama. Inače, Eko život ovlašteni je operater sustava za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom na području Federacije BiH

Opširnije

U subotu, 12.09.2020. godine,Eko život i  članovi  “Let’s Do It Tuzla” su zajedno  sa ostalim partnerima, organizovali manifestaciju za najmlađu raju i njihove roditelje pod nazivom Family Day. Ovaj događaj, kao i prethodnih godina, predstavljao je uvertiru u predstojeće akcije čišćenja Kao što smo i najavili, mališani su imali priliku crtati , družiti se sa

Opširnije

BUDI DIO SVJETSKOG DANA ČIŠĆENJA OPUŠKE ZBROJI NAGRADU OSVOJI Eko život i Let’s do it očistimo zemlju za 1 dan Budite dio Svjetskog dana čišćenja u Bosni i Hercegovini i priključite se volonterskoj akciji “Let’s Do It – očistimo zemlju za 1 dan”. Svi građani Bosne i Hercegovine pozvani su da se uključe u akcije

Opširnije

Posjeta Eko života Tuzla J. P. Vodovod Komunalno Posušje Uspostavljeno reciklažno dvorište u okolici zgrade J. P. Vodovod Komunalno Posušje U današnjoj posjeti direktora Eko života Tuzla, gospodina Jasmina Osmanovića i gospođice Edise Bajramović J. P. Vodovod Komunalno Posušje i sastanku s Damirom Lončarom razgovori su vođeni o prvim prikupljenim količinama za reciklažu, odvozom istih

Opširnije

Prošlo je šest mjeseci kako u gradu Posušje sa JP “Vodovod” Posušje i Udrugom “Apollo” iz Posušja, Eko život d.o.o. Tuzla radi pilot projekat razdvajanja otpada, s instalacijom kanti i kontejnera koji su postavljeni na odgovarajuće lokalitete u centralnom dijelu grada. Veliko interesovanje građana smo izazvali i ugostiteljskih objekata, koji se sami javljaju i inatresuju

Opširnije

Predhodnih dana instalirani su Zeleni otoci u centralnom dijelu grada. Instalacijom Zelenih otoka stekli su se uslovi za selektivno odvajanje otpada na mjestu nastanka. Eko život d.o.o. Tuzla je uzeo na sebe obavezu da sav prikupljeni otpad pošalje na reciklažu i na taj način spriječi deponovanje otpada na deponiji i njegovo ponovno iskorištavanje. Ovo je

Opširnije

Nakon prvih postavljenih reciklažnih kanti i kontejnera, te praćenja frekventnosti istih, postavljene su još dva punkta. U užem dijelu grada blizu ugostiteljskih objekata. Shodno potrebama i frekvencijama određenih materijala kante i kontejneri biti će pomjereni. “Treba uzeti u obzir mogućnosti i okolnosti J. P. Vodovod Komunalno Posušje, a dakako i stjecanje navika stanovništva. Dečki iz

Opširnije

Sumirali smo isporučene količine za drugi kvartal gdje je Eko Stojkić d.o.o. Tomislavgrad isporučio sledeće količine otpada: -staklo *10 tona; -plastika *20 tona; -papir *50 tona. U trećem kvartalu planiramo realizaciju projekta “Zeleni otoci u Tomislavgradu” koji zajedno radimo sa gradskom Upravom Tomislavgrad. Planirani projekat se odnosi na instalaciju Zelenih otoka u centralnom dijelu grada,

Opširnije

Pretplatite se na naš newsletter!

Prijavite se i primajte obavijesti o stanju okoliša i upravljanja otpadom!

dev