Recikliranje

Dana 21.09.2020. godine bili smo u službenoj posjeti i obilasku kod sakupljača “Janjina” d.o.o. Goražde. Prilikom naše posjete vodili smo razgovor o trenutnoj situaciji i borbi sa pandemijom Covid-19 te otežavajućim uslovima rada na terenu. Ipak ovaj sakupljač  se reorganizovao naspram trenutne situacije i na taj način uspjeva sve svoje obaveze da ispuni na vrijeme

Opširnije

Predhodnih dana instalirani su Zeleni otoci u centralnom dijelu grada. Instalacijom Zelenih otoka stekli su se uslovi za selektivno odvajanje otpada na mjestu nastanka. Eko život d.o.o. Tuzla je uzeo na sebe obavezu da sav prikupljeni otpad pošalje na reciklažu i na taj način spriječi deponovanje otpada na deponiji i njegovo ponovno iskorištavanje. Ovo je

Opširnije

Sumirali smo isporučene količine za drugi kvartal gdje je Eko Stojkić d.o.o. Tomislavgrad isporučio sledeće količine otpada: -staklo *10 tona; -plastika *20 tona; -papir *50 tona. U trećem kvartalu planiramo realizaciju projekta “Zeleni otoci u Tomislavgradu” koji zajedno radimo sa gradskom Upravom Tomislavgrad. Planirani projekat se odnosi na instalaciju Zelenih otoka u centralnom dijelu grada,

Opširnije

NE ubacivati: Sijalice; Ogledalo; Porculan; Keramika; Kristalno staklo; Armirano staklo; Automobilsko staklo; Neonke; Ravno prozorsko staklo (ide u reciklažno dvorište ili staklarsku radionicu) RECIKLIRANJEM STAKLA: Štedimo prirodne sirovine (upotrebom 1 tone starog stakla uštedi se 700 kg pijeska, 200 kg kalcita i 200 kg sode); Štedimo energiju (smanjujemo trošak energije za 2-3% za svaki 10%

Opširnije

NE ubacivati: Alat; Žica; Kraće cijevi; Čelične trake; Metalne tube; Metalnu cjevovodnu armaturu; Ostale metalne predmete; Ambalaža boja, lakova i sprejeva. PREDNOST RECIKLIRANJA METALA Smanjenje emisije štetnih tvari i plinova; Štednja vrijednih prirodnih resursasirovina i ruda te očuvanje okoliša; Smanjenje zagađenja zraka; Metale poput aluminija i čelika moguće je reciklirati iznova veliki broj puta. Recikliranjem

Opširnije

 NE ubacivati: Igračke; Plastične cijevi; Ambalaža od hemikalija; Plastične boce od deterdženta (sredstva za pranje i čišćenje) koja na sebi imaju oznaku opasnih materija; JESTE LI ZNALI? Plastična vrećica proizvodi se od polietilena, naftnog derivata kojem treba gotovo 1000 godina da se razgradi; Prosječan građanin troši oko 1000 plastičnih vrećica godišnje; Pri spaljivanju 4 plastične

Opširnije

NE ubacivati: TetraPak (mlijeko ili napitak); higijenski papir; kesica od grickalica ili kafe; ugljeni ili indigo papir; prljavi ili zauljeni papir; pelene; masni papir ili plastificirani papir; kontaminirani medicinski papir; papiri koji su bili u neposrednom kontaktu sa hemikalijama. ZAŠTO RECIKLIRATI PAPIR? Odvojenim sakupljanjem papira i recikliranjem istog: Čuvamo šume ; Ne zagađujemo vodu; Štedimo

Opširnije

Preduzeće “Eko život” iz Tuzle osnovano je prije šest godina i ovlašteni je operater sistema za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom na području Federacije Bosne i Hercegovine. Ova firma je jedna od pionira u ovoj oblasti na našem prostoru, koja prati cijeli postupak recikliranja  otpada, od uvoza pa sve do reciklaže. Tokom 2019. godine preduzeće

Opširnije

Šesta volonterska terenska akcija sadnje drveća „Let’s Do It – milion sadnica za 1 dan“ održana je u četvrtak, 08.11.2018. godine na području Grada Tuzla. Kompleks Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) Tuzla, kompleks Panonskih jezera u Tuzli, kao i dvorišta OŠ „Breške“ i OŠ „Mramor“ – područna škola „Dobrnja“ bogatija su za stotinu sadnica thuje smaragd,

Opširnije

Pretplatite se na naš newsletter!

Prijavite se i primajte obavijesti o stanju okoliša i upravljanja otpadom!

dev