CirculaMare

“Eko život” d.o.o. Tuzla, ovlašteni BH operater sistema za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom na području Federacije BiH, izabran kao jedan od ključnih aktera u oblasti upravljanja (plastičnim) otpadom da učestvuje u konsultacijama vezane za regionalni program CirculaMare.

Program se sprovodi od strane Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u saradnji sa Savezom za uklanjanje plastičnog otpada (eng. Alliance to End Plastic Waste) u regiji Mediterana i uključuje ukupno 10 demonstrativnih projekata. Jedan od glavnih ciljeva ovog programa je da se identificiraju žarišta plastičnog otpada, detektuju tačne količine i vrste plastičnog otpada, te poveća mogućnost za nova tržišta i poslovanje kroz inovativne i održive poslovne modele i mehanizme finansiranja.

Trenutno je u toku pripremna faza sa fokusom na Bosnu i Hercegovinu ( rijeka Drina) i Sjevernu Makedoniju (rijeka Bregalnica), koja će trajati do aprila 2022.god., neophodna da se sprovede kako bi se razvio projektni zadatak i planirala sama njegova implementacija.

Share

Pretplatite se na naš newsletter!

Prijavite se i primajte obavijesti o stanju okoliša i upravljanja otpadom!

dev