Eko život d.o.o. Tuzla je u toku današnjeg dana upriličio posjetu sakupljaču Eko Stojkić d.o.o. Tomislavgrad.

Sumirali smo isporučene količine za drugi kvartal gdje je Eko Stojkić d.o.o. Tomislavgrad isporučio sledeće količine otpada:
-staklo *10 tona;
-plastika *20 tona;
-papir *50 tona.
U trećem kvartalu planiramo realizaciju projekta “Zeleni otoci u Tomislavgradu” koji zajedno radimo sa gradskom Upravom Tomislavgrad.
Planirani projekat se odnosi na instalaciju Zelenih otoka u centralnom dijelu grada, reciklažno dvorište te Zeleni otok u parku prirode Blidinje.
Eko Stojkić d.o.o. Tomislavgrad je od osnivanja operatera Eko život d.o.o. Tuzla u sistemu upravljanja ambalažnim otpadom i kao takav veoma je bitan faktor za naš rad u ovoj općini, a i šire.
Naša saradnja će se nastaviti i dalje s ciljem unapređivanja sistema rada operatera i sakupljača u cijeloj Federaciji Bosne i Hercegovine.
♻️ Za život u boji prirode, Eko život i Eko Stojkić ♻️

 

Share

Pretplatite se na naš newsletter!

Prijavite se i primajte obavijesti o stanju okoliša i upravljanja otpadom!

dev