Eko život i JKP Neum za čistu BiH

Danas smo boravili u gradu Neum i tom prilikom smo upriličili sastanak sa JKP Neum i njihovom direktoricom g.đom Ljubom Golužom.
Povod sastanka je potpisivanje Ugovora o međusobnoj saradnji i pomoći od strane Eko života za uključivanje JKP Neum u sistem upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom u Federaciji BiH.
Razmijenili smo lična iskustva sa terena i razgovarali o daljnjoj strategiji i medjusobnoj saradnji i pomoći Eko života u izgradnji sistema za upravljanje otpadom u ovom gradu.
Eko život će biti posrednik pri umrežavanju u sistem upravljanja otpadom, prikupljanju, slanju na reciklažu i izgradnji reciklažnog dvorišta i sortirnice na lokalnoj deponiji.
Eko život i JKP Neum za čistu BiH ♻️♻️
Share

Pretplatite se na naš newsletter!

Prijavite se i primajte obavijesti o stanju okoliša i upravljanja otpadom!

dev