Izvještaj o realizaciji aktivnosti projekta „Let’s Do It Tuzla“ u 2020. godini

Let’s Do It“ projekat u Bosni i Hercegovini je počeo 2012. godine i do sada je u volonterskim akcijama čišćenja ilegalnih deponija otpada i sadnje drveća učestvovalo 188.991 volontera, koji su očistili
oko 13.365 tona otpada i zasadili 465.391 sadnica raznih vrsta drveća. Volonterske akcije „Let’s Do It – očistimo zemlju za 1 dan“ i „Let’s Do It – milion sadnica za 1 dan“ su do sada organizovane u 115 općina i gradova i cilj nam je projektom obuhvatiti sve općine u Bosni i Hercegovini. „Let’s Do It“ u Bosni i Hercegovini je dio svjetskog pokreta „Let’s do it World“ u kojem učestvuje 180 zemalja i u kome je do sada uzelo učešće više od 35.000.000 volontera.

 

Lokalni tim Tuzla je do sada organizovao ukupno devet terenskih akcija čišćenja ilegalnih deponija otpada („Let’s Do It – očistimo zemlju za 1 dan“) i osam terenskih akcija sadnje drveća („Let’s Do It – milion sadnica za 1 dan“). U navedenim aktivnostima, od 2012. godine pa sve do danas, u Gradu Tuzla, učešće je uzelo 8.250 učesnika, koji su zajedničkim snagama očistili 310 tona otpada i zasadili 6.400 sadnica raznih vrsta drveća.

 

      

 

Od 2013. godine, na inicijativu članova Organizacionog odbora „Let’s Do It Tuzla“, pokrenut je program ekoloških edukacija pod nazivom „Mala škola ekologije“, s ciljem edukacije osnovnoškolske i
srednjoškolske populacije o značaju očuvanja životne sredine i okoliša. Aktivnostima su obuhvaćeni i mališani iz tuzlanskih predškolskih ustanova. Za osam godina svoga djelovanja, „Mala škola ekologije“ posjetila je sve tuzlanske osnovne i srednje škole (38), održavši ukupno 219 jedinstvenih prezentacija.
Na navedenim edukacijama obuhvaćeno je preko 9.000 učenika.

 

Uključili smo preko 450 mladih ljudi sa područja Grada Tuzla u rad Organizacionog odbora „Let’s Do It Tuzla“, u vidu redovnih i dopunskih članova. Tako smo u 2020. godini, na konkursu za prijem dopunskih volontera/ki angažovali 22 nova člana, a koji su zajedno sa prethodno odabranih 29 stalnih članova/ica realizovali projektne aktivnosti u ovoj godini. U prvom kvartalu naredne godine planirano je raspisivanje javnog poziva za prijem novih članova/ica u Organizacioni odbor „Let’s Do It Tuzla“ 2021., a kojim je planiran prijem 25 mladih građana/ki Grada Tuzla. Posebnu pažnju posvećujemo i međuljudskim odnosima u timu, komunikaciji članova i njihovom međusobnom umrežavanju.

 

 

Kada je konkretno u pitanju 2020. godina, izuzetno smo zadovoljni postignutim rezultatima. Tako smo u okviru terenskih akcija čišćenja ilegalnih deponija otpada („Let’s Do It – očistimo zemlju za 1 dan“) očistili 37 tona otpada uz pomoć 540 volontera. Važno je istaknuti da, zbog aktuelne pandemije virusa COVID-19, pomenuta terenska akcija čišćenja ilegalnih deponija otpada nije mogla biti realizovana na jedan dan (sa velikim brojem volontera, centralnim okupljanjem, i sl.) te su članovi projekta „Let’s do it Tuzla“, uz uključivanje učenika pojedinih osnovnih i srednjih škola, članova omladinskih organizacija, ali i ostalih građana, uprkos svemu, sproveli jedanaest manjih terenskih akcija čišćenja u periodu od 19. septembra do 10. oktobra. Prva u nizu pomenutih akcija realizovana je u sklopu globalnog pokreta pod nazivom „World Cleanup Day“, s ciljem da sve zemlje članice pokreta za isti dan (19. septembra) mobilizuju svoje građane, u skladu sa svim higijensko-epidemiološkim mjerama, u misiji uklanjanja ilegalno deponovanog otpada. Sumirani rezultati realizovanih aktivnosti pokazali su snagu i moć našeg pokreta – 17 miliona volontera, za 1 dan, očistilo je područja 180 zemalja svijeta, što „Let’s Do It!“, uprkos svemu, čini najvećom građanskom akcijom za borbu protiv otpada u historiji čovječanstva.
Fokus ovogodišnje terenske akcije sadnje drveća („Let’s Do It – milion sadnica za 1 dan“) stavljen je na pošumljavanje nedovoljno uređenih javnih zelenih pojaseva te na pošumljavanje dvorišta pojedinih osnovnih i srednjih škola. Sadnjom sadnica na ovim lokacijama, iskazujemo našu namjeru oplemenjivanja površina namijenjenih mladima ali i svim ostalim kategorijama društva. S tim u vezi, 90 volontera, prevashodno učenika tuzlanskih osnovnih i srednjih škola i članova OO LDI Tuzla, zasadilo je 77 sadnica javora i thuje smaragd, i to u naselju Slavinovići-Luke i dvorištima osnovnih škola „Mramor“ i „Solina“, kao i dvorištu Gimnazije „Meša Selimović“ Tuzla. Sadnice su nabavljene uz pomoć i podršku EU Info
Centra u Bosni i Hercegovini te ostalih partnera i prijatelja projekta, dok je tehničko-logistička podrška učesnicima akcije pružena od strane JKP „Komunalac“

     

 

U kalendarskoj 2020. godini, urpkos usloženoj situaciji uzrokovanom pandemijom virusa COVID-19, edukatori programa ekoloških edukacija „Mala škola ekologije“ posjetili su 7 obrazovnih ustanova, od čega tri (3) osnovne i četiri (4) srednje škole, u kojima su održali 7 jedinstvenih prezentacija, a na kojima je učešće uzelo 105 učenika. U zavisnosti od epidemiološke situacije, raspoloživih ljudskih, ali i tehničko-logističkih mogućnosti i kapaciteta, naredna faza ovog programa planirana je za period mart/juni, odnosno oktobar/decembar 2021. godine, kada je planirana posjeta osnovnim i srednjim školama na području Grada Tuzla, sa posebnim fokusom na one koje nisu posjećene u ovoj kalendarskoj godini.

 

 

Pripreme za realizaciju terenskih akcija čišćenja ilegalnih deponija otpada obilježilo je i održavanje tradicionalne manifestacije „Family Day“, a koju zajednički organizujemo sa kompanijom Eko život.
Obzirom na izuzetno nepovoljne higijensko-epidemiološke uvjete i naredbe Kriznih štabova u prvoj polovini 2020. godine, manifestacija „Family Day“ koja se uobičajeno realizuje u maju mjesecu, ove godine, u tom periodu, nažalost nije mogla biti realizovana. Međutim, ista je, kao izvjesna uvertira u terenske akcije čišćenja ilegalnih deponija otpada, ipak realizovana 12. septembra 2020. godine u kompleksu Panonskih jezera Tuzla. Prezentacija rada projekta, najava predstojećih terenskih aktivnosti, igrice za najmlađe, takmičenja, druženje sa našim maskotama – neke su od aktivnosti po kojima građani našeg grada sasvim sigurno pamte najveći događaj posvećen temama iz ekologije i zaštite životne sredine.

 

 

Također, u maju mjesecu 2020. godine, u saradnji sa core timom „Let’s do it Bosna i Hercegovina“, a uz podršku kompanije „Eko život“ Tuzla, realizovana je „Let’s Do It – eCOVID“ kampanja. Kampanja se ogledala u skretanju pažnje šire javnosti na potencijalne dugoročne zdravstvene i socijalne probleme uzrokovane nemarom prema životnoj sredini i okolišu te na eventualnu obavezu nošenja zaštitnih maski i u bliskoj budućnosti zbog potencijalnih drugih problema po ljudsko zdravlje. Poruke u sklopu kampanje plasirane su na outdoor površinama (bilbordi, citylight-ovi i LED displeji) u četiri grada u Bosni i Hercegovini, gdje su u Tuzli poruke plasirane na ukupno pet bilborda i deset citylight-ova.

 

 

U istom periodu realizovana je i kampanja „Budi neko, budi #herojEKO – a to možeš već danas“ koja je imala za cilj uključivanje građana da direktno, na terenu, daju svoj doprinos zaštiti okoliša i to na način da u svom svakodnevnom kretanju, uz pomoć najobičnije plastične vrećice, prikupe određenu količinu otpada koja se nalazi u njihovoj neposrednoj blizini, a da se prije propisnog odlaganja fotografišu, dostave fotografiju našem timu koju bismo mi dalje obradili te plasirali na kanale naših društvenih mreža promovirajući EKOheroje naših zajednica.

 

                              

 

Povodom Međunarodnog dana zaštite životne sredine, 5. juna 2020. godine, članovi Organizacionog odbora projekta „Let’s do it Tuzla“ realizovali su pilot akciju čišćenja ilegalno deponovanog otpada u parku „Slana Banja“ u Tuzli. Ukupno 20 volontera prikupilo je 21 punu vreću ilegalno deponovanog otpada time obilježavajući jedan značajan ekološki datum praktičnim i konkretnim radom na terenu.

 

 

U želji za povratkom na ustaljene terenske aktivnosti, u složenom vremenu pandemije, 12. jula 2020. godine, članovi projekta „Let’s do it Tuzla“ u saradnji sa partnerima i prijateljima projekta realizovali su akciju uređenja javne površine u Gradu Tuzla. Konkretno, akcija se ogledala u obnovi igrališta u naselju Stupine (između blokova 4 i 5) sa svim postojećim inventarom i mobilijarom. U toku pomenute akcije, prefarbane su ljulje, klackalice, vrtuljak, postavljene nove klupe i kante te je zasađeno cvijeće, a ista je sprovedena uz odobrenje Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Tuzla uz tehničku podršku JKP „Komunalac“ i JKP „Saobraćaj i komunikacije“ Tuzla. Nesebičan doprinos realizaciji pomenute akcije pružila je i kompanija „Eko život“ Tuzla.

 

     

 

Na inicijativu Edukacijskog centra „Nahla“ Tuzla, a uz podršku projekta „Let’s do it Tuzla“ realizovano je pet terenskih akcija uređenja zelenih površina u Gradu Tuzla. Napori uloženi od strane volontera u pomenutim terenskim akcijama bili su usmjereni ka kreiranju Eko-kutka za mlade na zapuštenoj i neiskorištenoj zelenoj površini iza Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta UNTZ. Uz korištenje ponovno upotrebljivog materijala (guma, paleta i sl.) formiran je inventar i mobilijar koji danas sačinjava pomenuti kutak koji služi svim studentima, ali i ostalim građanima/kama Grada Tuzla.

U organizaciji Fondacije tuzlanske zajednice, realizovana je peta, već tradicionalna, akcije sadnje drveća i uređenja zelenih površina pod nazivom „Drvo za Angelinu – Drvo za prijatelja“. Na pomenutoj akciji zasađeno je stotinu sadnica javora, japanske trešnje, bora te raznog drugog drveća na širem području Grada Tuzla. Kampanja je imala za cilj da, pored osiguravanja hladovine, čistog zraka i doma mnogim organizmima, bude trajna uspomena na prijatelje i drage ljude kojima su ove sadnice posvećene.

Naravno, ništa od pomenutog ne bi bilo moguće bez podrške kompanije „Eko život“ d.o.o. Tuzla, koja je svoju društvenu odgovornost potvrdila podrškom najvećem volonterskom ekološkom projektu u historiji Bosne i Hercegovine i Grada Tuzla.

 

 

 

Share

Pretplatite se na naš newsletter!

Prijavite se i primajte obavijesti o stanju okoliša i upravljanja otpadom!

dev