Nastavlja se saradnja sa JP Komunalno d.o.o. Neum

Predhodnih dana instalirani su Zeleni otoci u centralnom dijelu grada.
Instalacijom Zelenih otoka stekli su se uslovi za selektivno odvajanje otpada na mjestu nastanka.
Eko život d.o.o. Tuzla je uzeo na sebe obavezu da sav prikupljeni otpad pošalje na reciklažu i na taj način spriječi deponovanje otpada na deponiji i njegovo ponovno iskorištavanje.
Ovo je naš prvi korak ka tome da JP Komunalno d.o.o. Neum uđe u sistem upravljanja otpadom u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Naš drugi korak bi bio edukacija lokalnog građanstva o značaju selektivnog prikupljanja otpada i koristi reciklaže od prikupljenih sirovina.
♻️Eko život i JP Komunalno Neum za život u boji prirode♻️

 

Share

Pretplatite se na naš newsletter!

Prijavite se i primajte obavijesti o stanju okoliša i upravljanja otpadom!

dev