Posjeta predstavnika ALBA d.o.o. Zenica i nastavak medijske promocije na televiziji RTV 7 projekta “Uvodjenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u BiH”

U toku jučerašnjeg dana nastavili smo s medijskom promocijom na televiziji RTV 7 projekta “Uvodjenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u BiH” gdje su predstavnici Eko život-a i Albe d.o.o. Zenica upoznali gledaoce o značaju samog projekta, njegovoj realizaciji, cilju i partnerima u projektu. Cilj projekta je zbrinuti posebne kategorije otpada:auto gume, otpadna ulja, otpadne baterije i akumulatore, ambalažni i medicinski otpad, električni i elektronički otpad.Nosioci projekta su: Alba d.o.o. Zenica, GIZ, Kim tec eko d.o.o. Vitez i Eko život d.o.o. Tuzla.Partneri u projektu: Općina Zenica, Općina Tešanj, Žepče, Travnik i Busovača sa njihovim JKP.
Predstavnici Albe d.o.o. Zenica su iskoristili vrijeme te posjetili Sakupljača Eko sirovinu d.o.o. Tuzla koji je takođe u sistemu Eko život-a d.o.o. Tuzla.

 

Share

Pretplatite se na naš newsletter!

Prijavite se i primajte obavijesti o stanju okoliša i upravljanja otpadom!

dev