Postavljanje kanti za odvajanje staklene ambalaže u Cazinu

U toku današnjeg dana boravili smo u prostorijama JKP Čistoca d.o.o. Cazin i tom prilikom potpisali Ugovor o donaciji i Zapisnik o primopredaji 25 kanti od 250l čija će namjena biti prikupljanje stakla.
U 2019. godini potpisan je Ugovor o međusobnoj saradnji i uvođenju JKP Čistoca d.o.o. Cazin u sistem upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom u F BiH, preko ovlaštenog operatera Eko život d.o.o. Tuzla.
Dosadašnja naša saradnja se bazirala na izdvajanju ambalaže iz miješanog otpada i kao takav slat na reciklažu.
Današnjom donacijom stekli su se uslovi da se staklo na mjestu nastajanja ( restorani, hoteli, kafici… ), skuplja i kao takvo šalje na reciklažu.
Ovo je naš prvi zajednički korak ka uspostavljanju sistema selektivnog odvajanja otpada na njegovom mjestu nastanka.

 

Share

Pretplatite se na naš newsletter!

Prijavite se i primajte obavijesti o stanju okoliša i upravljanja otpadom!

dev