Potpisan ugovor između sakupljača svih vrsta otpada u FBiH i Eko života

Nakon dobijanja dozvole za rad od nadležnog Federalnog ministarstva za turizam i okoliš, „Eko život“ je odmah krenuo u realizaciju svih aktivnosti. Jedna od tih aktivnosti jeste i početak suradnje sa sakupljačima svih vrsta otpada u FBiH

Bosna i Hercegovina će uskoro biti čišća i ekološki zdravija, a bit će to rezultat suradnje najvećih sakupljača otpada  i „Eko život“ – a, ovlaštenog bh. operatera sistema za postupanje ambalažnim otpadom.

7469a61fec161180ecd7d0dae959a880

Tim povodom je ove sedmice organiziran radni sastanak na kojem su potpisani ugovori između jednog dijela sakupljača („ALBA“ d.o.o. Zenica, „EKO FORMA“ d.o.o. Bugojno, „EKO SERVIS“ d.o.o. Mostar, „EKO SIROVINA“ d.o.o. Tuzla) i „Eko život“–a  o suradnji u oblasti zbrinjavanja svih vrsta ambalažnog otpada otpada. Ta suradnja ima svoju ekonomsku ali društveno odgovornu dimenziju; razmotreni su oblici inovativnijih metoda i praksa sakupljanja otpada u BiH, kao i mogućnosti suradnje sa lokalnim zajednicama, NGO sektorom i domaćim medijima.

ef0f074be8406dd20b25fa7abe1d2df0

„Eko život“ se na ovom sastananku obavezao da će biti partner sakupljačima otpada u svakom dijelu BiH i svim oblicima brige o otpadu, te da će poduzeti niz aktivnosti, u suradnji sa lokalnim zajednicama, u cilju jačanja društvne svijesti o jačanju kapaciteta brige o otpadu ali i ekoloških standarda uopće.U tome cilju, dogovoreno je niz konkrentih aktivnosti i akcija sa lokalnom zajednicom i samim sakupljačima. Prva takva akcija održati će se u suradnji sa „Eko Formom“, u Bugojnu krajem maja, a potom slijede akcije i u drugim gradovima BiH.

f855a7e232109b6767769cb3d1111956

„Eko život“ poziva sve obveznike koji se još nisu uključili u sistem upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom da se jave, kako bi razmijenili iskustva iz ovog područja, te usaglasili obostrane interese i počeli zajednički da djeluju u očuvanju okoliša i prirode Bosne i Hercegovine.

fdb15106482a4ddb80d0221cb452cd43

Share

Pretplatite se na naš newsletter!

Prijavite se i primajte obavijesti o stanju okoliša i upravljanja otpadom!

dev