Radna posjeta JP Komunalno Neum od strane Operatera Eko život

Održali smo radni sastanak u prostorijama JP Komunalno Neum sa direktoricom Ljubom Golužom.
Tema sastanka je bila revidiranje ostvarenih rezultata od strane JP Komunalno Neum od momenta uključivanja u sistem upravljanja i selekcije otpada kod ovlaštenog Operatera Eko život.
Od našeg zadnjeg susreta prošla su 3 mjeseca i danas smo uvidjeli da je JP Komunalno Neum napravio prave rezultate u predhodnom vremenskom intervalu, kazao je direktor Eko života g.din Jasmin Osmanović.
Ono što nas posebno raduje jeste ta činjenica da su u jeku sezone uspjeli da realizuju i ostvare rezultate u prikupljanju i selekciji otpada.
Istakao bih i to kako planirane aktivnosti obuhvaćaju područja skupljanja otpada u pomenutom gradu, uvođenje sistema odvojenog prikupljanja i odvoza određenih otpadnih tokova na reciklažu te jačanje svijesti i promociju djelovanja na sprečavanju nastanka otpada.
Spomenuo bih ovdje i GIZ GmbH (Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit) rekao je gospodin Osmanović, koji u sklopu svog projekta “Integrirano upravljanje otpadom i sprečavanje nastanka morskog otpada na zapadnom Balkanu” dao ogromnu podršu u realizaciji i umrežavanju JP Komunalac Neum sa Operaterom Eko život. Njihov doprinos je ogroman u svakom vidu podrške i ono što nas raduje jeste ta činjenica da će se nastaviti saradnja sa gore navedenim Komunalnim preduzećem i Operaterom od strane GIZ-a.
Direktorica JP Komunalac Neum gospođa Ljuba Goluža je izjavila kako su zadovoljni sa dosadašnjim rezultatima prikupljanja i kako građani grada Neum pozitivno prihvatili ovu selekciju na mjest nastanka.
Kako smo krenuli s projektom selekcije otpada u tijeku najjače ljetne sezone u našem gradu, koji je vrvio od turista zadovoljni smo postignutim.
Mišljenja sam da možemo još više pa smo napravili još jedan korak naprijed te smo domaćinstvima dijelili vreće za smeće gdje su mogli odložiti svoj ambalažni otpad (PET). Odziv je više nego dobar, mnogi pojedinci su shvatili značaj selekcije otpada, kazala je gospođa Goluža.
Eko život je preuzeo na sebe obavezu da se sav odvojeni otpad preuzme i pošalje na reciklažu kod ovlaštenih reciklažera.
Sve navedene aktivnosti imaju za cilj smanjiti deponovanje otpada na samim deponijama te ponovnom iskorištavanju otpadnih materijala u proizvodnji.

 

Share

Pretplatite se na naš newsletter!

Prijavite se i primajte obavijesti o stanju okoliša i upravljanja otpadom!

dev