Recikliranje metala i višeslojnih materijala

NE ubacivati:

 • Alat;
 • Žica;
 • Kraće cijevi;
 • Čelične trake;
 • Metalne tube;
 • Metalnu cjevovodnu armaturu;
 • Ostale metalne predmete;
 • Ambalaža boja, lakova i sprejeva.

PREDNOST RECIKLIRANJA METALA

 • Smanjenje emisije štetnih tvari i plinova;
 • Štednja vrijednih prirodnih resursasirovina i ruda te očuvanje okoliša;
 • Smanjenje zagađenja zraka;
 • Metale poput aluminija i čelika moguće je reciklirati iznova veliki broj puta.

Recikliranjem metala uštedi se 40% vode.

Recikliranjem metala uštedi se 85% energije.

Brazil reciklira 97% aluminijskih limenki.

Tetrapak se sastoji od:

 • Tetrapak se sastoji od: papira, plastike i aluminija.
 • Svaki kilogram recikliranog papira znači 4kg manje stakleničkih plinova u atnosferi, a znana jest činjenica da jedna tona prikupljenog papira spašava 17 stabala.

Recikliranjem 1 kg aluminijskih limenki možemo sačuvati: 8 kg rude (boksita), 4 kg hemijskih produkata, 14 kW električne energije.

Recikliranjem čelika smanjujemo veličinu odlagališta otpada, pridonosimo očuvanju okoliša te štedimo vrijedne prirodne resurse – rude.

Share

Pretplatite se na naš newsletter!

Prijavite se i primajte obavijesti o stanju okoliša i upravljanja otpadom!

dev