Seminar upravljanje ambalažom u Neumu

U Neumu je 03-04.06.2015. godine održan seminar u organizaciji Centra za ekonomoski, tehnološki i okolinski razvoj – CETEOR Sarajevo na temu „Upravljanje ambalažnim, električnim i elektronskim otpadom“.

Na seminaru su se učesnici upoznali sa pravilima upravljanja ambalažom u proizvodnji, prometu i upotrebi ambalaže kao i sa pravilima postupanja i drugim uslovima sakupljanja, ponovnog korištenja, obnove i odlaganja. Također, učesnici su se upoznali sa načinom i postupkom stavljanja električnih i elektronskih proizvoda na tržište, sakupljanja i obrade otpada od električnih i elektronskih proizvoda, kao i sa načinom izvještavanja prema važećim Pravilnicima.

55

Predavači na seminaru su bili predstavnici Federalnog ministarstava okoliša i turizma, Fonda za zaštitu okoliša, predstavnici operatera sistema upravljanja ambalažnim, električnim i elektronskim otpadom koji su predstavili ulogu operatera sistema i dosadašnje ostvarene rezultate.

Share

Pretplatite se na naš newsletter!

Prijavite se i primajte obavijesti o stanju okoliša i upravljanja otpadom!

dev