gorazde

U Neumu je 03-04.06.2015. godine održan seminar u organizaciji Centra za ekonomoski, tehnološki i okolinski razvoj – CETEOR Sarajevo na temu „Upravljanje ambalažnim, električnim i elektronskim otpadom“. Na seminaru su se učesnici upoznali sa pravilima upravljanja ambalažom u proizvodnji, prometu i upotrebi ambalaže kao i sa pravilima postupanja i drugim uslovima sakupljanja, ponovnog korištenja, obnove

Opširnije

U okviru Projekta ulaganja u infrastrukturne resurse na području  Općine Goražde kojeg provodi firma ”Eko život” d.o.o. Tuzla, operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom, u saradnji sa Općinom Goražde, kako je ranije i najavljeno, je isporučeno pet zelenih otoka. Radi se o ukupno 15 kontejnera i deset kanti – za svaki zeleni otok po tri kontejnera

Opširnije

Eko život doo je dobijanjem dozvole od Federalnog ministarstva okoliša i turizma postao ovlašteni operater sistem upravljanja ambalažnim otpadom. ”Eko život” svojim projektima i djelovanjem ima za cilj jačanje društvene svijesti o odgovornom zbrinjavanju otpada, kao i podizanje općih ekoloških standarda u Federaciji BiH, te informiranje javnosti o značaju sakupljanja, selektiranja i ponovnog iskorištavanja otpada

Opširnije

Pretplatite se na naš newsletter!

Prijavite se i primajte obavijesti o stanju okoliša i upravljanja otpadom!

dev