Veliki broj obaveznika bira Eko život

Nakon uspješno završene 2014 godine i poslije analize uspjeha u 2015 godini, uvidjevši  transparentnost i zakonitost u poslovanju Eko života,  veliki broja obveznika je prenio svoje obaveze na  Eko život.

Sukladno navedenom   Nadzorni odbor Eko života će na sjednici zakazanoj za ponedjeljak razmatrati sniženje cijena tj naknada za ambalaže, koje će biti kao i do sada jednake za sve obveznike sistema a što je u skladu sa član 15. st 4 Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom  „Naknade koje će utvrditi operater sistema za ugovorne obveznike sistema trebaju biti jednake za osnivače i  ugovorne obveznike sistema“.

 

Pratite naš rad!

Vaš Eko život!

Tags
Share

Pretplatite se na naš newsletter!

Prijavite se i primajte obavijesti o stanju okoliša i upravljanja otpadom!

dev