Novosti

J.P. Vodovod d.o.o. Posušje i Eko život d.o.o. Tuzla – potpisan ugovor o suradnji. Uspostava reciklažnog dvorišta i kanti za razdvajanje otpada.”Nakon pilot projekata koji su vođeni u prethodnih godinu dana s građanima, na ekološkim akcijama, određenim brojem ugostiteljskih objekata i obitelji, koji su razdvajali otpad za reciklažu, pri čemu su kontinuirano mjereni komunalni kontejneri

Opširnije

UDRUGA APOLLO- “Prema LEAP-u Općine Posušje na posuškom području nalaze se 42 divlje deponije. Jedna od njih su i Dubrave u Batinu, izrazito teško i nepristupačno područje, izuzev uz sam put. Uz izvrsnu koordinaciju eko ekipe, Komrada Posušje, općinskog načelnika i Eko života, odrađen je jedan dio divlje deponije. Sama deponija prostire se na velikoj

Opširnije

UDRUGA APOLLO- “Tijekom trajanja COVID-19, uz pridržavanje sanitarnih mjera, a što eko ekipi nije nepoznato iz terenskog rada, pomogli smo pri uklanjanju otpada, razvrstavanju i odvozu na 40 lokacija. S našim građanima smo razgovarali, educirali o mogućnostima razvrstavanja i sustavu koji ćemo postepenim koracima, u suradnji s našim partnerima, realizirati. Posebnu zahvalu svim našim učesnicima

Opširnije

Smeta vam maska? U cilju sprečavanja dodatnog zagađenja grada Let’s Do It tim u Bosni i Hercegovini pokrenuo je “Let’s Do It- e COVID kampanju” koju realizuje uz podršku operatera ambalažnog otpada Eko život, Dita 1977. i Europlakata. Naša je želja da ovom kampanjom ukažemo ljudima na važnost bacanja otpada u kante i da skrenemo

Opširnije

I danas smo nastavili sa praćenje implementacije projekta “Uvodjenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u BiH”, te tom prilikom održali sastanak sa JKP “Rad” Tešanj i JP “Komunalno” d.o.o. Žepče. Eko život Tuzla je imao istu obavezu kao i u predhodna dva komunalna preduzeća da osigura i isporuči posude (kontejner)

Opširnije

Danas smo boravili u Travniku i Busovači i tom prilikom upriličili sastanak sa JKP “Bašbunar” Travnik i JKP “Komunalac” Busovača. Razlog posjete je praćenje implementacije projekta “Uvodjenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u BiH”. Eko život Tuzla je imao za obavezu da osigura i isporuči posude (kontejner) za realizaciju planiranog

Opširnije

UDRUGA APOLLO- Održane su ekološke edukacije u područnoj školi Batin. Jutros su, putem audio-vizualne prezentacije i interaktivne nastave održane ekološke edukacije.”Učenici/ice pogledaju kratak film koji su snimili prije godinu dana, nakon čega vodimo razgovor o određenim temama, posebice onim koje su njima interesantne. Danas je to bila voda i mogućnosti selektivnog razdvajanja otpada. Čuvajte vodu,

Opširnije

UDRUGA APOLLO- Danas su održane ekološke edukacije u Osnovnoj školi Franice Dall’era Vir. U audio-vizualnoj edukaciji, nakon koje je uslijedila interaktivna neformalan nastava o ekološkim problemima, izazovima i mogućnostima, šezdesetak učenika/ica su detaljnije upoznati o mogućnostima selektivnog razdvajanja otpada i nužnosti očuvanja prirode i okoliša. Sami učenici/ice predložili su više idejnih akcija koje žele realizirati

Opširnije

Danas smo boravili u Tomislavgradu i održali ekološku edukaciju u OS “Ivana Mažuranića” Tomislavgrad. Nakon održane edukacije koju smo priredili za njihovu Ekološku sekciju, vodili smo razgovor o ekološkim projektima unutar sekcije, a i šire na području općine Tomislavgrad. Da bi naši projekti i angažman bio sproveden u onoj mjeri koja je neophodna, svoje učešce

Opširnije

Danas smo boravili u Tomislavgradu i odrzali ekološku edukaciju u OŠ “Ivana Mazuranica” Tomislavgrad. Nakon održane edukacije koju smo priredili za njihovu Ekološku sekciju, vodili smo razgovor o ekološkim projektima unutar sekcije a i šire na području općine Tomislavgrad. Da bi nasi projekti i angazman bio sproveden u onoj mjeri koja je neophodna, svoje ucesce

Opširnije

Pretplatite se na naš newsletter!

Prijavite se i primajte obavijesti o stanju okoliša i upravljanja otpadom!

dev