Recikliranje papira

NE ubacivati:

 • TetraPak (mlijeko ili napitak);
 • higijenski papir;
 • kesica od grickalica ili kafe;
 • ugljeni ili indigo papir;
 • prljavi ili zauljeni papir;
 • pelene;
 • masni papir ili plastificirani papir;
 • kontaminirani medicinski papir;
 • papiri koji su bili u neposrednom kontaktu sa hemikalijama.

ZAŠTO RECIKLIRATI PAPIR?

 • Odvojenim sakupljanjem papira i recikliranjem istog:
 • Čuvamo šume ;
 • Ne zagađujemo vodu;
 • Štedimo energiju i prirodne resurse;
 • Smanjujemo količinu otpada na odlagalištima i deponijama.

Papir čini 30% otpada u domaćinstvu.

Za proizvodnju jedne tone papira potrebno je:

 • četiri stabla
 • 200 000 litara vode
 • 4600 kWh energije

Za proizvodnju jedne tone recikliranog papira:

 • nije potrebno niti jedno stablo
 • 160 litara vode
 • 2400 kWh energije
Share

Pretplatite se na naš newsletter!

Prijavite se i primajte obavijesti o stanju okoliša i upravljanja otpadom!

dev