CJENOVNIK O VRŠENJU USLUGA U POSTUPANJU AMBALAŽNIM OTPADOM ZA ZA PRIVREDNE SUBJEKTE

R.b. Artikal/Vrsta ambalažnog otpada Cijena (KM) sa PDV-om

Količina (u tonama)

1.

Drvo

15,21

1

2.

Metal

18,72

1

3.

Staklo

28,08

1

4.

Papir - Karton

23,40

1

5.

Višeslojni materijali

29,25

1

6.

Plastika

35,10

1

7.

Ostali materijali

35,10

1

8

Ambalaža koja sadrži ostatke opasnih materija ili je
onečišćena opasnim materijama

585,00

1

Eko život d.o.o. Tuzla je u sistemu PDV-a te su cijene u cjenovniku iskazane sa uračunatim PDV-om.

Tuzla, 01.01.2019.


CJENOVNIK O VRŠENJU USLUGA U POSTUPANJU AMBALAŽNIM OTPADOM ZA SAKUPLJAČE

R.BR.

ARTIKAL/VRSTA AMBALAŽNOG OTPADA

CIJENA (KM) BEZ PDV-a

CIJENA (KM) SA PDV-OM

KOLIČINA (U TONAMA)

1.

Karton/Papir

20,00

23,40

1

2.

Plastika/Pet/Folija

25,00

29,25

1

3.

Staklo

100,00

117,00

1

4.

Metal

30,00

35,10

1

5.

Drvo

20,00

23,40

1

6.

Višeslojni materijali

50,00

58,50

1

7.

Ambalaža koja sadrži i/ili je onečišćena opasnim
materijama

1.000,00

1.170,00

1

Eko život d.o.o. Tuzla je u sistemu PDV-a te su cijene u cjenovniku iskazane sa uračunatim PDV-om.
Tuzla, 01.01.2020. godine
-

Pretplatite se na naš newsletter!

Prijavite se i primajte obavijesti o stanju okoliša i upravljanja otpadom!

dev