Član 17., stav 2. alineja 2. Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom reguliše/utvrđuje potpisivanje ugovora s ovlaštenim sakupljačima iz svih kantona, odnosno reciklažerima za sve vrste ambalažnih materijala (plastika, papir, karton, metal, staklo, drvo, višeslojni materijali).

Popis ovlaštenih sakupljača koji su sa društvom “Eko Život“ d.o.o. Tuzla potpisali ugovore:

Tuzlanski kanton
– „Eko sirovina“ d.o.o. , Krojčica b.b., Tuzla;
– “Kemis BH“ d.o.o. Lukavac;
Hercegovačko-neretvanski kanton
– “Alba BH” d.o.o. Mostar;
– “Ekoservis” d.o.o. Mostar
- JP "Komunalno Neum" d.o.o. Neum
Zapadnohercegovački kanton
– "C.I.A.K." d.o.o. Grude
– “Ladanušić čistoća” d.o.o. Posušje
- JP Vodovod d.o.o. Posušje
- "Eko-Sort" d.o.o. Široki Brijeg
Zeničko-dobojski kanton
– “Alba Zenica” d.o.o. Zenica;
– “Komunalno Javno Društvo” d.o.o. Maglaj;
– JP Komunalno d.o.o. Žepče;
– JP RAD d.d. Tešanj
Unsko-sanski kanton
– JKP "Čistoća" d.o.o. Cazin;
– JKP “Komrad” d.o.o. Bihać;
- " KRAJINA DOMEX " d.o.o. Cazin
Posavski kanton
– U.O. “Zeleni Planet-Green Planet” Odžak;
– J.P. „Komunalac“ d.o.o. Odžak;
Bosansko-podrinjski kanton
– “Janjina” d.o.o. Goražde;
Srednjebosanski kanton
– “Eko Forma” d.o.o. Bugojno;
– JKP BAŠBUNAR , Travnik;
– JKP Komunalac, Busovača
Kanton Sarajevo
– “Ekodizdar” d.o.o. Sarajevo;
– “Rudar Kompany” d.o.o. Breza;
– CIBOS d.o.o. Sarajevo;
Livanjski kanton
– “Eko Stojkić” d.o.o. Tomislavgrad;
- J.P. "Komunalno" d.o.o. Livno;

Pretplatite se na naš newsletter!

Prijavite se i primajte obavijesti o stanju okoliša i upravljanja otpadom!

dev