Član 17., stav 2. alineja 2. Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom reguliše/utvrđuje potpisivanje ugovora s ovlaštenim sakupljačima iz svih kantona, odnosno reciklažerima za sve vrste ambalažnih materijala (plastika, papir, karton, metal, staklo, drvo, višeslojni materijali).

Popis ovlaštenih sakupljača koji su sa društvom “Eko Život“ d.o.o. Tuzla potpisali ugovore:

Tuzlanski kanton
– „Eko sirovina“ d.o.o. , Krojčica b.b., Tuzla;
– “Kemis BH“ d.o.o. Lukavac;
- "Akva invest" d.o.o. Živinice;
- J.P. "RAD" d.o.o. Lukavac;
Hercegovačko-neretvanski kanton
– “Alba BH” d.o.o. Mostar;
– “Ekoservis” d.o.o. Mostar
- JP "Komunalno Neum" d.o.o. Neum;
- JKP "Standard" d.o.o. Konjic;
Zapadnohercegovački kanton
– "C.I.A.K." d.o.o. Grude
– “Ladanušić čistoća” d.o.o. Posušje
- JP Vodovod d.o.o. Posušje
- "Eko-Sort" d.o.o. Široki Brijeg
- JP Komunalno d.o.o. Grude
- JP Deponija d.o.o. Mostar
Zeničko-dobojski kanton
– “Alba Zenica” d.o.o. Zenica;
– “Komunalno Javno Društvo” d.o.o. Maglaj;
– JP Komunalno d.o.o. Žepče;
– JP RAD d.d. Tešanj
Unsko-sanski kanton
– JKP "Čistoća" d.o.o. Cazin;
– JKP “Komrad” d.o.o. Bihać;
- " KRAJINA DOMEX " d.o.o. Cazin;
- JKP "Sana" d.o.o. Sanski Most
Posavski kanton
– U.O. “Zeleni Planet-Green Planet” Odžak;
– J.P. „Komunalac“ d.o.o. Odžak;
Bosansko-podrinjski kanton
– “Janjina” d.o.o. Goražde;
Srednjebosanski kanton
– “Eko Forma” d.o.o. Bugojno;
– JKP BAŠBUNAR , Travnik;
– JKP Komunalac, Busovača;
- "Rudar Kompany" d.o.o. Breza;
Kanton Sarajevo
– “Ekodizdar” d.o.o. Sarajevo;
- "Nineco" d.o.o. Sarajevo
Livanjski kanton
- J.P. "Komunalno" d.o.o. Livno;

Pretplatite se na naš newsletter!

Prijavite se i primajte obavijesti o stanju okoliša i upravljanja otpadom!

dev