Nastavili smo s realizacijom projekta “Uvodjenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u BiH” sa Alba d.o.o. Zenica i Gesellschaft fur Internationale GmbH Njemacka ( GIZ )

U toku današnjeg dana nastavili smo s realizacijom projekta “Uvodjenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u BiH” sa Alba d.o.o. Zenica i Gesellschaft fur Internationale GmbH Njemacka ( GIZ ).
Tim povodom danas smo s Albom d.o.o. Zenica svečano otvorili Reciklažno dvorište u gradu Zenica. Reciklažno dvorište je namijenjeno za odlaganje sledećeg otpada:
🚮 ambalažni otpad ( papir, staklo, plastika, drvo, metal i kompozitni materijali ),
🚮 električni i elektronski otpad,
🚮 automobilske gume,
🚮 medicinski otpad ( tablete i sirupi ),
🚮 mašinska ulja i jestiva ulja,
🚮 akumulatori i baterije,
🚮 kabasti otpad,
🚮 zeleni otpad ( vrtni ).

Share

Pretplatite se na naš newsletter!

Prijavite se i primajte obavijesti o stanju okoliša i upravljanja otpadom!

dev